fbpx

Beheer woonlocaties

Jamick is al jaren gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling (MKB en overheid) en onderhoud aan bedrijfspanden en particulier onroerend goed. Jamick opereert voor diverse particuliere, bedrijven en voor overheden. Nu hebben wij onze expertise uitgebreid en gaan we woningcorporaties en gemeenten ontzorgen bij het beheren en onderhouden van woonlocaties (waaronder woonbootlocaties en woonwagenlocaties).

We hebben een kernteam van medewerkers en vele adviseurs, die hun sporen inmiddels verdiend hebben. We zijn flexibel en kunnen snel schakelen, waardoor u verzekerd bent van de beste oplossing. We werken aan een perspectief, waardoor in deze snel veranderende maatschappij eenieder aan bod komt. Zaken vragen om een heldere aanpak, die rekening houdt met de verschillende belangen en adequaat worden gevolgd met de juiste expertise.

Centraal hierbij staan:

 • De juiste communicatie met de belanghebbenden (bewoners/opdrachtgever en ketenpartners).
 • Het dagelijks bereikbaar zijn voor de bewoners en opdrachtgevers (24/7)
 • Het werken met deskundigen (juridische/technische en financiële expertise), die van aanpakken weten.
 • Het inschakelen van betrouwbare onderhoudsbedrijven.
 • Het opstellen van meerjarige onderhoudsplanningen.
 • Het monitoren van het onderhoud aan de gebouwen in brede zin (o.a woonboten en woonwagens).

 

De diensten, die Jamick voor u kan leveren zijn:

 • Beheer en onderhoud van woonlocaties, waarbij verduurzaming en veiligheid voorop staat.
 • Huurinning van verhuurde objecten waaronder standplaatsen/huurwoonwagens en ligplaatsen/huurwoonboten.
 • Het voorbereiden en regisseren van projecten op woonlocaties in brede zin.
 • Het communiceren met bewoners en niet over de hoofden van bewoners.
 • De contacten met woningcorporaties over de overdracht van huurwoonwagens naar de corporaties.

 

Wij kunnen u een totaalpakket aanleveren van de diensten of verschillende diensten. We leveren maatwerk op basis van uw vraag.

Jamick besteedt veel aandacht aan de communicatie met de betrokken partijen. De voorbereiding van ieder plan valt met een goede communicatie en de gemaakte heldere afspraken. Een heldere opdrachtgever-opdrachtnemer verhouding is de basis voor de samenwerking.

Pas als de afspraken tussen partijen gemaakt zijn is dit de voorbode van een succesvol project.
We doen dit samen met de bewoners van de locatie om te komen tot een veilige en goede leefomgeving.

''Met een zeer ervaren team gaan wij samen met de bewoners welvarend aan de slag.''
Wim
Projectleider